Groep 4 t/m 8

 
Het proces van aanvankelijk lezen wordt in groep 4 voortgezet met voortgezet technisch lezen. De methode die we gebruiken is Estafette. De kinderen worden verdeeld in verschillende groepen, zodat ieder kind op zijn/haar niveau kan oefenen.
Ook werken we met Nieuwsbegrip, dit is een begrijpend lezen methode.
Het getalbegrip wordt uitgebouwd  t/m 100 en er wordt een start gemaakt met de tafels van vermenigvuldiging via de methode Wereld in getallen.
Naast herhaling van de kleine letters leren de kinderen bij het schrijven de hoofdletters.
Ook de creatieve vakken nemen een belangrijke plaats in.
Enkele dagdelen worden de kinderen in twee groepen opgesplitst. De ene helft sluit aan bij groep 3 en de andere helft sluit aan bij groep 5.  

De kinderen kunnen de opgedane kennis nu verder gaan uitbouwen in de groepen 5 t/m 8.
Ze kunnen dan veel meer, dan in de jaren daarvoor, leerstof tot zich nemen.
Ons leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen van het primair onderwijs en stelt leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

In groep 5 gaan de kinderen voor het eerst op de vrijdagmiddag naar school. Ook krijgen zij de zaakvakken (natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde) uitgebreider aangeboden. 
 
 
Ook in groep 7 worden worden de kinderen enkele dagdelen opgesplitst in twee groepen. De helft sluit aan bij groep 6 en de andere helft sluit aan bij groep 8. Ook krijgen zij voor het eerst onderwijs in Engels en 
doen de kinderen hun praktisch en theoretisch verkeersexamen.
                                                                                      
 
Een heel speciaal jaar is groep 8 waarin alles in het teken staat van het afscheid van de basisschool en voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De kinderen maken in april de IEP eindtoets en krijgen hun schooladvies voor de middelbare school. Het schooladvies bestaat uit de resultaten van de laatste drie schooljaren, waarbij ook gekeken wordt naar inzet, interesse, concentratie enz. 
Uiteraard gaan de kinderen ook op schoolkamp en is er een afscheidsavond.
Wij hopen dat zij op acht mooie schooljaren kunnen terugkijken!